Wereld boos op Noord-Korea

Aangepast op

De internationale gemeenschap heeft de raketlancering door Noord-Korea van afgelopen nacht scherp veroordeeld. Het land zegt zelf dat de lancering was bedoeld om een satelliet in een baan om de aarde te brengen. Andere landen vrezen dat het gaat om een test met een raket die ook atoomladingen kan vervoeren.

In veel van de reacties wordt erop gewezen dat de lancering in strijd is met een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. In resolutie 1874 eist de raad dat Noord-Korea afziet van lanceringen waarbij ballistische rakettechnologie wordt gebruikt.

Japan

De Verenigde Staten hebben de lancering "uiterst provocerend" genoemd en een bedreiging voor de stabiliteit in de regio. In een verklaring wordt gezegd dat het een nieuw bewijs is van "het onverantwoordelijke gedrag" van het Noord-Koreaanse regime.

Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN heeft ook een veroordeling uitgesproken en laten weten dat de Veiligheidsraad het er later vandaag over zal hebben. Dat gebeurt op verzoek van Japan, in een vergadering die al gepland stond.

Spanning

China betreurt de lancering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept de regering in Pyongyang op zich te houden aan de resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Voor de lancering had China Noord-Korea opgeroepen tot terughoudendheid. Internationaal gezien is China de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea.

Ook Rusland zegt de lancering "diep te betreuren" en roept de Noord-Koreanen op af te zien van acties waardoor de spanning in de regio verder kan oplopen.