Bestuurscrisis in Wassenaar

Aangepast op

Alle vier de wethouders van Wassenaar zijn na een vertrouwensbreuk opgestapt. De twee VVD-wethouders hadden het vertrouwen in de wethouder van het CDA opgezegd omdat een fietstunnel waarvoor zij verantwoordelijk is 1,8 miljoen euro duurder uitviel dan geraamd.

De CDA-wethouder en haar collega van D66 boden daarop ook hun portefeuille aan.

Fietstunnel

In oktober werd een onderzoek ingesteld, toen er aanwijzingen waren dat een fietstunnel duurder zou uitvallen dan de 7,4 miljoen die was begroot. Uit het onderzoek bleek niet alleen dat het project 1,8 miljoen duurder wordt, maar ook dat het niet goed was georganiseerd.

Burgemeester Hoekema gaat met de fractievoorzitters bespreken hoe het nu verder moet. Tot die tijd behandelen de wethouders alleen urgente zaken.