Wat bereikt hulp in Syrië?

Aangepast op

Met de invallende winter wordt het leven van vluchtelingen in en rond Syrië steeds zwaarder. Niet alleen het geweld en de gevechten maken het leven ingewikkeld, ook wordt het steeds kouder en is er minder voedsel te vinden op de akkers.

Vrijwel alle hulporganisaties worden door de Syrische autoriteiten buiten de deur gehouden. De meesten richten zich dus op hulpverlening aan de vluchtelingen in de buurlanden. Dat zijn er inmiddels ongeveer een half miljoen, zeker als je bedenkt dat niet iedereen wordt geregistreerd. \Veel meer mensen, waarschijnlijk ruim 2 miljoen, zijn in Syrië op de vlucht. Officiële aantallen zijn moeilijk te achterhalen. Het laatst bekende aantal waar Syrië en de Verenigde Naties het over eens waren is 1,2 miljoen ontheemden. Maar dat getal is al weer van een paar maanden geleden. Hulporganisaties laten informeel weten dat ze inmiddels rekening houden met het dubbele aantal of nog veel meer.

Rode Halvemaan

De enige organisatie die echt openlijk actief is op de grond in Syrië is het Rode Kruis via de zusterorganisatie Rode Halve Maan. Dat komt omdat het Rode Kruis traditioneel geen partij kiest en aan beide kanten van het conflict hulp biedt.

Artsen Zonder Grenzen is ook ter plaatse op vier plekken met geïmproviseerde ziekenhuisjes, maar zonder toestemming van de Syrische overheid.

De behoefte aan geld voor de hulpverlening is groot. Zo hebben bijvoorbeeld de verschillende afdelingen van het Rode Kruis in Syrië en de buurlanden inmiddels gevraagd om meer dan 100 miljoen euro voor de komende periode. Tot nu toe hebben ze daar nog maar eenderde van toegezegd gekregen. Met name de opvang van vluchtelingen in Turkije wordt steeds groter.

Politiek conflict

Opmerkelijk is dat het vooral overheden zijn die geld geven aan de hulporganisaties. Nederland gaf in november 10 miljoen euro, nadat er eerder dit jaar al 35 miljoen beschikbaar werd gesteld. De Europese Unie maakt gisteren bekend inmiddels 126 miljoen euro te hebben gegeven.

Een rondgang langs een aantal Nederlandse hulporganisaties en de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) leert dat het conflict in Syrië door veel Nederlanders als een politiek conflict wordt gezien, en dat daardoor de bereidheid om te geven niet heel groot is. Cordaid heeft nu 350.000 euro beschikbaar voor zusterorganisatie Caritas in Libanon.

Naast Cordaid is ook de organisatie Save the Children actief in Syrië. Zij zijn de enige Nederlandse hulporganisaties die speciaal voor de Syrische vluchtelingen hebben geworven. Cordaid bevestigt dat particulieren niet heel makkelijk met geld over de brug komen voor dit doel.