Schoolleiding opgepakt voor fraude

Aangepast op

Drie bestuurders van scholengemeenschap AMOS in Amsterdam zijn opgepakt vanwege fraude met subsidies.

De directeur van de school, de voorzitter van het college van bestuur en de controller van de school worden door de FIOD verdacht van valsheid in geschrifte. Ze zouden leerlingen hebben ingeschreven op een niet-bestaande basisschool en vroegen daarvoor subsidie aan bij het ministerie van Onderwijs.

Het ministerie kwam de fraude op het spoor tijdens een controle. De subsidie, ruim 250.000 euro, is teruggevorderd bij het schoolbestuur.

In een reactie van AMOS zegt de scholengemeenschap verbijsterd te zijn over de gang van zaken. De school is zich van geen kwaad bewust en praat met het ministerie van Onderwijs over de achtergrond van de aanklacht.