Geweld tegen vrouwen is in Afghanistan nog altijd wijdverbreid. Er wordt wel steeds vaker melding gemaakt van geweld tegen vrouwen, maar het leeuwendeel van de misdrijven blijft onbestraft, staat in een rapport van de Verenigde Naties.

Het onderzoek richtte zich op 16 van de 34 Afghaanse provincies. Van maart tot en met oktober waren er ruim 4000 meldingen, bijna twee keer zoveel als in de twaalf maanden ervoor. De VN keek in detail naar 470 meldingen en kwam tot de conclusie dat 80 procent onbestraft bleef.

Het rapport noemt tal van voorbeelden, zoals van een 15-jarig meisje dat zich dit jaar in brand stak. Ze was in elkaar werd geslagen door haar toekomstige man en diens vader en toen ze aangifte deed, kreeg ze het advies de klacht in te trekken. Als ze dat niet zou doen, wachtte haar een gevangenisstraf.

Diepgeworteld

Vorige maand werden twee mannen in de provincie Kunduz opgepakt omdat ze een meisje zouden hebben onthoofd. Kort daarvoor had haar vader een huwelijksvoorstel afgewezen.

In dezelfde provincie kregen vier Afghaanse agenten zestien jaar cel voor de verkrachting van een meisje. De zaak kreeg veel aandacht omdat het slachtoffer de zaak zelf had gemeld, wat vaak niet gebeurt.

Elf jaar na de Amerikaanse inval in Afghanistan, die leidde tot de val van het Taliban-regime, hebben meisjes in het land recht op onderwijs en hebben vrouwen zitting in het parlement. Tegelijkertijd, constateert de VN, worden de meeste incidenten van geweld tegen vrouwen en meisjes onder het tapijt geveegd.

Dat zou komen door culturele en sociale factoren die diepgeworteld zijn in de samenleving. Er zou een taboe rusten op het probleem van geweld tegen vrouwen.

De politie is volgens het rapport huiverig om daders op te pakken die banden hebben met gewapende groepen, zoals de Taliban. Maar ook daders die banden hebben met de overheid zouden veelal niet aangepakt worden. Meisje en vrouwen die van huis weglopen vanwege geweld worden daarentegen vaak opgepakt en berecht.

STER reclame