Talent niet goed af op basisschool

Aangepast op

Zwak presterende leerlingen zijn op Nederlandse basisscholen beter af dan hun leeftijdsgenoten in de meeste landen. Daar tegenover staat dat de beste leerlingen in Nederland een stuk minder presteren dan elders mogelijk blijkt.

Dat blijkt uit een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek naar de leerprestaties van basisschoolleerlingen uit groep 6 op het gebied van lezen, rekenen en natuuronderwijs. Er zijn meer dan 45 landen met elkaar vergeleken.

Leesvaardigheid

Op de internationale ranglijst staat Nederland op twaalfde plaats voor rekenen, op de dertiende plaats voor lezen en op de veertiende plaats voor natuuronderwijs. Nederland is op de ranglijst gedaald ten opzichte van eerdere jaren.

De toetsprestaties van verscheidene landen gingen erop vooruit terwijl de Nederlandse prestaties er licht op achteruit zijn gegaan. In 2011 is aan deze daling een eind gekomen, maar dit heeft niet kunnen voorkomen dat Nederland verder is gezakt op de internationale ranglijst.

Kinderen in Engeland en de Verenigde Staten kunnen nu net zo goed rekenen als Nederlandse kinderen. Op het gebied van leesvaardigheid is Nederland door enkele landen voorbijgestreefd.

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs zegt trots te zijn. "Uit het onderzoek blijkt dat we er in Nederland heel goed in slagen om kwetsbare leerlingen niet door het ijs te laten zakken. Tegelijk zien we dat onze slimste leerlingen onder hun kunnen presteren. Zo laten we veel talent onbenut, terwijl iedere leerling onderwijs verdient dat het beste uit hem haalt."

Het kabinet investeert volgens Dekker stevig in de kwaliteit van de leraar. "Die maakt het verschil tussen onderwijs dat gewoon goed is en onderwijs van wereldklasse", zegt de staatsecretaris.