Niet meer vrouwen aan het werk

Aangepast op

Het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren niet verder gestegen. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse emancipatiemonitor van het CBS en het SCP. De arbeidsdeelname van vrouwen is in 2010 en 2011 gelijk gebleven.

Sinds de eerste emancipatiemonitor in 2000 steeg het aantal werkende vrouwen vrijwel elk jaar. Steeds meer vrouwen bleven werken nadat ze kinderen hadden gekregen. De afgelopen jaren is die arbeidsdeelname blijven steken op 64 procent. Bij mannen is dat 80 procent.

Kinderopvang

De stagnatie komt volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau door de economische crisis. Daardoor raakten veel vrouwen werkloos.

Gisteren meldde minister Asscher dat steeds minder ouders hun kind naar de kinderopvang brengen omdat ze die te duur vinden. Tot nu toe vangen ze dat op door kinderen naar familie of vrienden te brengen. Maar de onderzoekers van het CBS en het SCP denken dat vooral vrouwen uiteindelijk toch minder zullen gaan werken om zelf voor de kinderen te zorgen.

Van de vrouwen tussen de 20 en 64 jaar was de afgelopen jaren 52 procent economisch zelfstandig; ze verdienen met werken minimaal een inkomen op bijstandsniveau.