Minder kinderen naar opvang

Aangepast op

Steeds meer ouders halen hun kinderen van de crèche. De vraag naar kinderopvang is de eerste 9 maanden van het jaar met meer dan 10 procent gedaald, meldt minister Asscher van Sociale Zaken. Dat is meer dan het ministerie had verwacht.

In 2012 gingen er 4 procent minder kinderen naar de opvang dan in 2011. Daarnaast namen ouders die er wel gebruik van bleven maken 6 procent minder uren af.

'Te duur'

Brancheorganisaties hadden die trend al gesignaleerd. Veel ouders vinden de opvang te duur worden, omdat er wordt bezuinigd op de toeslagen die ze krijgen van de overheid.

De minister zegt dat hij de cijfers nog laat onderzoeken. Hij sluit niet uit dat de verminderde vraag ook te maken heeft met de groei van de werkloosheid.

Verdubbeld

Sinds 2007 zijn de kosten voor alle inkomensgroepen meer dan verdubbeld. Gezinnen met een minimuminkomen zijn zelfs vier keer zo veel gaan betalen voor twee kinderen die elk twee dagen per week gebruikmaken van opvang.

Het gaat bij minima dan om een bedrag van ruim 1000 euro per jaar extra, berekende onderzoeksbureau Buitenhek. Wie twee keer een modaal inkomen heeft, betaalt 2600 euro meer dan in 2007.

Meer bezuinigingen

De krimp zal waarschijnlijk volgend jaar doorzetten, want dan wil het kabinet nog eens 200 miljoen euro bezuinigen op de opvang. Ook dit keer zal er weer gesneden worden in de kinderopvangtoeslag die ouders krijgen.

De nieuwe bezuinigingsronde zal vooral de hogere inkomens hard treffen, doordat de werkgeverskorting wordt afgebouwd. Wie jaarlijks meer dan 118.000 euro bruto verdiend, krijgt helemaal niets meer, terwijl de werkgever wel premie afdraagt.

Verschillende partijen dringen er bij het kabinet op aan die bezuinigingen te schrappen, zoals de Brancheorganisatie Kinderopvang, VNO-NCW en de FNV. De organisaties zeggen dat de kinderopvang al 200 miljoen euro minder kost doordat de sector de afgelopen tijd flink is gekrompen door de verminderde vraag.