RvS twijfelt aan jongerenstrafrecht

Aangepast op

De Raad van State is niet enthousiast over het voorstel om speciaal strafrecht in te stellen voor jongeren van 15 tot 23 jaar. Het adviesorgaan van de regering vraagt zich af wat in de praktijk de meerwaarde zal zijn van het zogeheten adolescentenstrafrecht.

Het kabinet wil jongeren benaderen als afzonderlijke groep omdat ze een groot aandeel hebben in de criminaliteit. Het wetsvoorstel moet ertoe leiden dat rechters flexibeler om kunnen gaan met de grens tussen jeugd- en volwassenenstrafrecht. Die grens ligt nu op 18 jaar.

De Raad van State wijst er op dat het nu ook al mogelijk is om in bepaalde gevallen jongeren als volwassenen te berechten en andersom, maar dat van die mogelijkheid in de praktijk nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Daarom vraagt de raad zich af of een speciaal adolescentenstrafrecht wel nodig is.

Jeugddetentie

Het kabinet wil jongeren onder de 18 strenger straffen bij ernstige delicten. Zo moet de maximale lengte van de jeugddetentie worden verdubbeld. Volgens de Raad van State is de noodzaak daarvan niet aangetoond. Het zou ertoe leiden dat de maximale straf voor bepaalde vergrijpen voor jongeren hoger wordt dan voor volwassenen.