Het pensioen van veel Nederlanders zal straks niet meer zijn dan ongeveer de helft van het laatstverdiende loon. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een onderzoek van pensioenbeheerder Syntrus Achmea.

De meeste Nederlanders rekenen op veel meer, maar de afgelopen vijftien jaar zijn de pensioenen met 15 tot 35 procent verlaagd. Vooral jongeren gaan er straks op achteruit. Jongere werknemers moeten namelijk ook nog langer doorwerken en meer premie betalen.

De grootste verschillen worden veroorzaakt door een ingreep in 2002. Toen stapten veel fondsen over naar een pensioenregeling waarbij het gemiddeld verdiende loon als uitgangspunt wordt genomen. Tot die tijd werd het pensioen gebaseerd op het laatste salaris. Vooral voor mensen die tijdens hun loopbaan snel meer zijn gaan verdienen, is de nieuwe regeling onvoordelig.

De oudere gepensioneerde profiteert nu dus nog van die oude regeling en krijgt daardoor een hoger pensioen. Daarnaast kreeg deze generatie gepensioneerden ook nog een vut-regeling, die er nu ook niet meer is.

Jongere werknemers

Niet alleen is de regeling soberder, door de crisis hebben veel fondsen ook geen geld om de pensioenen te indexeren, de compensatie voor de stijgende prijzen. Sommige pensioenfondsen moeten de pensioenen zelfs verlagen. Die maatregel is in het Volkskrant-onderzoek nog niet meegenomen.

Daarnaast wil het kabinet de pensioenopbouw met 0,4 procent verlagen. Die maatregel heeft grote gevolgen voor het pensioen van jongere werknemers. Zij bouwen per gewerkt jaar veel minder pensioen op en komen op de pensioenleeftijd dus lager uit.

Lage inkomens

Uit onderzoek van onder meer de AFM blijkt dat de meeste mensen uitgaan van een pensioen van 70 procent van hun laatstverdiende loon. In de praktijk zou dat alleen voor de laagste inkomens gelden. De meeste mensen krijgen tussen de 50 en 60 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat de gevolgen voor de lage inkomens beperkt zijn, omdat zij maar weinig aanvullend pensioen opbouwen. Hun inkomen op pensioenleeftijd is vooral afhankelijk van een waardevaste AOW. Maar de gevolgen voor inkomens van twee keer modaal en meer zijn veel groter.

STER reclame