'Scholen het best in Noord-Brabant'

time icon Aangepast

Middelbare scholen in Noord-Brabant halen het meest uit hun leerlingen. De vwo's, havo's en vmbo-b's in de provincie scoren allemaal zeer goed in een lijst die de Volkskrant publiceert.

De lijst is samengesteld door hoogleraar onderwijssociologie Jaap Dronkers. De afgelopen jaren verscheen de rangschikking in Trouw.

Er is ook in verwerkt in hoeverre de school iets toevoegt aan het niveau die de leerling bij aanvang al had. Dat is gebeurd door onder meer de adviezen van de basisschool mee te wegen.

Vlissingen

Op de lijst van Dronkers komt een vwo in Vlissingen als allerbeste uit de bus. Het is de Mondia Scholengroep. Het Amstellyceum in Amsterdam scoort daarentegen een dikke onvoldoende.

Wat de havo betreft, prijkt het SVVS College in Eindhoven bovenaan de lijst van Dronkers. Onderaan bungelt de locatie van ISQ Ibn Ghaldoun in Rotterdam.

Jaarlijks onderzoek

Volgens de jongste lijst van de onderwijssocioloog mag het vmbo CS De Hoven in Gorinchem zich de beste noemen. Groot Goylant in Hilversum haalt dit jaar het laagste cijfer.

Dronkers vindt dat zijn jaarlijkse onderzoek nodig is. "Ik vind een onafhankelijke blik op de cijfers van de onderwijsinspectie nodig. Ik wil laten zien: werkt het systeem goed? Hoeveel leren de kinderen?"

STER Reclame