VS looft drugsaanpak Suriname

Aangepast op

Door correspondent Harmen Boerboom

De Amerikaanse ambassadeur Jay Anania heeft vrijdag zijn lof uitgesproken voor de aanpak van internationale criminaliteit en drugshandel door de Surinaamse regering. Hij zei dat bij de opening van een modern containercontrole-systeem in de Surinaamse haven.

Suriname is nu aangesloten op een regionaal controlesysteem waarmee de herkomst van containers wordt gecontroleerd. Onderdeel is een containerscanner in de Surinaams haven

De containercontrole maakt deel uit van het drugs- en criminaliteitspreventie-bureau van de Verenigde Naties (UNODC) en is betaald door de Verenigde Staten. De staf bestaat uit mensen van de douane, politie en het Bureau Nationale Veiligheid van het kabinet van President Bouterse.

Zanderij

Suriname is door de ligging, de open grenzen en de verbindingen met Europa een populair drugsdoorvoerland.

De afgelopen jaren zijn op meerdere plaatsen op de wereld grote drugstransporten onderschept die verscheept waren vanuit de haven van de Surinaamse hoofdstad. Daar zal, volgens de directeur van het Havenbedrijf, vanaf nu een einde aan komen.

Al eerder pakte Suriname de drugstransporten aan op de Internationale Luchthaven Johan Adolf Pengel in Zanderij. Regelmatig worden daar tijdens de honderd procent-controles passagiers aangehouden die proberen cocaïne het land uit te smokkelen, veelal naar Nederland.

Uitdagen

Het hoofd Nationale Veiligheid, Melvin Linscheer, wees erop dat het met dit systeem veel makkelijker wordt om verdachte containers op te sporen en desgewenst te openen voor nader onderzoek.

Linscheer is zich ervan bewust dat vanuit het buitenland geschamperd zal worden dat er krachten in Suriname zijn die wel weten hoe ze het systeem kunnen omzeilen. "Dat is een probleem van ieder land, ook van Nederland. Helemaal voorkomen kun je dat nooit. We weten dat wij een slecht imago hebben. Maar wij zullen de wereld het tegendeel bewijzen."

Linscheer verwees in dat kader naar het controlesysteem op Zanderij. Hij daagde Nederland uit om te komen met cijfers van onderscheppingen van drugs op vluchten vanuit Paramaribo, en die te vergelijken met de vangsten op de Surinaamse luchthaven.

Oprecht

"Wij gaan niet steeds reageren op 'ja maar-mensen'. Wij kennen onze verantwoordelijkheden en zullen die nemen," aldus Linscheer.

Hij waarschuwde tijdens zijn speech de criminelen om op hun hoede te zijn. "Ik voorspel u, meneer de crimineel, u hebt geen kans en zult door de mand vallen."

Ambassadeur Anania zei te geloven in de oprechtheid van de regering Bouterse om de drugsdoorvoer te stoppen. Hij bevestigde dat Suriname en de Verenigde Staten goed samenwerken op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit en drugsbestrijding.