Bestuurders en commissarissen van woningcorporaties gaan er door de maatregelen van minister Blok voor Wonen de komende jaren 40 tot 50 procent op achteruit. De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) vindt deze ingreep veel te fors.

Volgens de vereniging zal dit leiden tot een "uittocht" van ervaren toezichthouders, "juist in een periode waarin toezicht op woningcorporaties juist versterkt moet worden".

Minister Blok wil dat corporatiebestuurders minder gaan verdienen. Vorige week presenteerde de minister nieuwe regels waarmee hij bij corporaties "de soms excessieve beloningen" aan banden wil leggen. In de nieuwe regeling, die een indeling in klassen bevat, bepaalt alleen nog de omvang van de corporatie het salaris van de bestuurder.

Overgangstermijn

Volgens de VTW zullen de salarissen op korte termijn niet dalen. In de regeling zit namelijk een overgangstermijn van zeven jaar. De toezichthouders verwachten dat daar "massaal" gebruik van gemaakt zal worden. De vereniging wil dat Blok zijn voorstellen aanpast.

Vorige week concludeerde de minister dat corporatiebestuurders vorig jaar weer meer zijn gaan verdienen. De VTW bestrijdt dat. Volgens de toezichthouders trekt minister Blok verkeerde conclusies uit de cijfers die hij vorige week naar de Kamer stuurde. Bestuurders van corporaties met meer dan 2500 woningen gingen er 7 procent op achteruit.

Sommige salarissen gingen omhoog door fusies en overnames. Volgens de toezichthouders zijn er 36 bestuurders van kleinere corporaties die veel te veel verdienen en bij de grotere corporaties verdienen twee bestuurders echt te veel.

STER reclame