'Ik zal me blijven verzetten'

Aangepast op

Naar aanleiding van het kort geding over het elektronisch patiëntendossier (epd) nieuwe stijl vroeg de NOS huisartsen uit het netwerk van NOS Net hoe zij tegen het epd aankijken en hoe zij omgaan met de contracten met de zorgverzekeraars. De reacties waren gemengd. Hieronder een selectie.

Cees Dekker, huisarts in Urk, laat weten zijn lidmaatschap bij de Landelijke Vereniging Huisartsen (LHV) na 25 jaar op te zeggen. Hij was niet de enige die aankondigde de LHV vaarwel te zeggen. De LHV steunt de nieuwe vorm van het epd. Dekker is het hier totaal niet mee eens. "Ik zal mij er zo veel als mogelijk is tegen blijven verzetten."

Misbruik

Ook Peter Slinkman, huisarts in Enschede, laat weten niet achter de plannen te staan. "Er bestaat geen veilig systeem dat niet te hacken valt en zelfs als er zo'n systeem zou zijn, heb je met pakweg 300.000 zorgverleners die een toegangspasje hebben altijd wel een paar die er misbruik van maken." In totaal zijn er zelfs ruim 440.000 zorgverleners die toegang krijgen tot het systeem.

Verder vraagt Slinkman zich af of het opvragen van een dossier fouten voorkomt. "Er wordt te makkelijk van uitgegaan dat wat in het dossier staat klopt. Ik weet dat medicatieoverzichten van huisartsen, apothekers en ziekenhuizen ook niet compleet zijn. Je moet dus altijd vragen wat er aan de hand is."

Slikken of stikken

In het nieuwe contract dat huisartsen met verzekeraars afsluiten, moeten huisartsen beloven hun best te doen voor het slagen van het nieuwe epd. Daarover zegt Rob Schonck, huisarts in Velden: "Zoiets sluipt gewoon ergens als een puntje in je contract. Velen lezen daar waarschijnlijk overheen."

"Daarbij is een serieus probleem dat er feitelijk geen onderhandelpositie is voor de huisarts omdat collectief onderhandelen vanwege de mededingingsregels is verboden en verzekeraars domweg aangeven niet met een individuele huisarts over aanpassing van het contract in gesprek te zullen treden. Het is slikken of stikken."

Siebolt van Dijk, huisarts in Assen, zegt: "Als de zorgverzekeraars eisen dat wij als huisartsen deelnemen aan het epd zullen we dat wel moeten. De contracten die elk jaar weer worden 'aangeboden' moeten we wel accepteren omdat we anders de praktijken niet in stand kunnen houden met betrekking tot personeel, praktijk- en huisvestingkosten!".

Plots nodig

Waarnemend huisarts Hans Dunselman is minder negatief over het nieuwe epd. "Ik denk dat de veiligheid nooit helemaal gewaarborgd kan zijn. Maar om deze reden gegevens niet elektronisch uitwisselen is wellicht weer een stap te ver. Wat is de kans dat het systeem gehackt wordt (en wat voor een schade zal dat aanbrengen) in vergelijking met de kans dat je op de eerste hulp komt en je gegevens plots nodig zijn? Ik denk dat die laatste kans wel groter is."

Er zijn ook huisartsen die ons laten weten voorstander te zijn. Eén van hen is Rob van der Spruit, huisarts in Leiden: "Ik sta achter het nieuwe epd, gezien de potentiële voordelen voor de patiënten". Volgens Rien Frankenhuis, huisarts in Breda en bestuurslid van de LHV, eisen de zorgverzekeraars niet dat huisartsen meedoen. "Ze vragen wel van huisartsen, indien alles goed gaat functioneren en de beroepsgroep het tot de norm verheft, om een inspanningsverplichting om te proberen aan te haken."

Hans Dunselman zou zijn patiënten nu een 'neutraal' advies geven: "Ze moeten zelf beslissen wat ze willen". Vragen of reacties? Mail naar nosnet@nos.nl