'Kamer wakkert leenangst aan'

Aangepast op

Minister Bussemaker van Onderwijs vindt dat de Kamer studenten niet onnodig bang moet maken om geld te lenen voor de studie.

"Als we steeds maar blijven zeggen dat het zo vreselijk is om te gaan lenen, dan gaan we de studenten nog echt bang maken om te studeren", zei Bussemaker tijdens het debat over de Onderwijsbegroting.

Toegankelijkheid

Volgens haar blijkt uit voorbeelden uit het buitenland dat studenten niet minder gaan studeren bij een leenstelsel.

Ook zegt de minister dat ze oog houdt voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. "Het zou ernstig zijn als mensen uit de lagere inkomensgroepen niet meer gaan studeren. Maar dat is niet mijn verwachting."

2014

Dit kabinet heeft besloten de basisbeurs voor studenten te vervangen door een stelsel waarin studenten het geld voor hun studie moeten lenen. Dat stelsel zou in 2014 ingevoerd moeten worden.