Omroepen reageren wisselend op de plannen van staatssecretaris Dekker voor de publieke omroep. Dekker wil dat het budget van de publieke omroep voortaan niet meer wordt verdeeld op basis van het aantal omroepleden, maar op basis van kwaliteit en originaliteit.

"Geld moet naar de programma's en niet naar instituties", zegt NOS-directeur Jan de Jong. "Daar is de NOS het natuurlijk mee eens. We doen het immers voor de kijkers en de luisteraars." De Jong vindt het 'goed nieuws' dat Dekker de publieke omroep breed wil houden. "Maar nu moeten we nog met elkaar gaan uitvinden of dat lukt met 30 procent minder budget." Hij denkt dat de regionale omroepen en de NOS heel snel zaken met elkaar kunnen doen.

'Buitensporige bezuinigingen'

De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) zet grote vraagtekens bij de "buitensporige bezuiniging'' op de omroepen en vreest kwaliteitsverlies bij de programma's. "De NVJ mist hoe het kabinet de journalistieke onafhankelijkheid wil zekerstellen", aldus omroepsecretaris Marc Visch.

Visch vraagt zich af hoe de regionale identiteit wordt gewaarborgd als de regionale omroepen onderdeel worden van de landelijke publieke omroep, zoals in de plannen staat." De NVJ wil een maatschappelijke discussie organiseren over de toekomst van de publieke omroep.

Joodse Omroep

Vanaf 2016 gaat er geen geld meer naar de kleine levensbeschouwelijke omroepen zonder leden. De Joodse Omroep is "geschokt" over het stopzetten van de financiering. "Dit is niet alleen erg voor de Joodse gemeenschap, maar ook slecht voor Nederland", aldus omroepdirecteur directeur Alfred Edelstein. "De culturele diversiteit wordt aangetast. De Joodse Omroep is bereid om bij te dragen aan de bezuinigingen. We werkten al aan een fusie met de NTR, maar dit is de doodsteek."

STER reclame