De armoede in Nederland zal ook de komende jaren verder toenemen. Dat vreest onderzoeker Cok Vrooman van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het SCP presenteerde vandaag een jaarlijks rapport over armoede in Nederland.

Vrooman is pessimistisch over de toekomst. "Je ziet dat de crisis nu pas echt is geland achter de voordeur."

Keerpunt

Het SCP meet elk jaar hoeveel 'armen' er zijn in Nederland. De afgelopen jaren bleef dat aantal steeds redelijk stabiel. Zelfs in de eerste crisisjaren 2009 en 2010 was er geen stijging te zien.

"Afgelopen jaar is wat dat betreft een keerpunt", zegt Vrooman. "Je ziet het ook bij de werkloosheidcijfers, die liepen ook niet op en nu zie je ook daar een stijging."

De komende jaren verwacht hij nog meer armoede. "We denken dat er in 2012 ongeveer 74.000 mensen bij komen en dat aantal zal de komende jaren verder oplopen, want in onze berekeningen hebben we de maatregelen van het kabinet nog niet meegenomen."

Eigen huis

Opvallend in het SCP-rapport is dat ook steeds meer mensen die een eigen huis hebben onder de armoedegrens terecht komen. "Dat klinkt gek, iemand met een eigen huis die toch arm is, maar steeds meer mensen raken werkloos en de waarde van het huis is kleiner dan de schuld. Dat probleem neemt toe."

STER reclame