Kamer: techniek in basisonderwijs

time icon Aangepast

De Tweede Kamer wil het vak wetenschap en techniek verplicht stellen in het basisonderwijs. Een meerderheid bestaande uit de regeringspartijen VVD en PvdA denkt dat meer mensen een beroep in die richting zullen kiezen als ze al jong met techniek te maken krijgen.

Volgens de partijen ligt het accent in de Cito-toetsen nu te veel op rekenen en taal. VVD en PvdA wijzen erop dat Nederland over een paar jaar 170.000 technici tekort komt.

Pabo's

In het regeerakkoord is 100 miljoen euro uitgetrokken voor extra steun aan leraren in exacte vakken in het voortgezet onderwijs. De Kamerleden Lucas (VVD) en Jadnanansing (PvdA) willen de begroting zo aanpassen dat het geld wordt besteed aan het opleiden van leraren op de pabo's om wetenschap en techniek te geven op basisscholen.

Nu zijn er al wel pabo's en basisscholen waar dat vak wordt gegeven, maar het is niet verplicht.

PO-Raad

De PO-raad, de koepelorganisatie in het basisonderwijs, vindt het plan een goed idee. Voorzitter Kervezee zei in het NOS Radio1 Journaal dat het heel nuttig is om kinderen op jonge leeftijd nieuwsgierig te maken naar hoe de wereld in elkaar zit. "Hoe vroeger je daarmee begint, hoe meer ze geïnteresseerd raken in de technische kant van de samenleving."

STER Reclame