Oppositievoorstel over kinderopvang

Aangepast op

Een aantal oppositiefracties in de Tweede Kamer wil een bezuiniging van 90 miljoen euro op de kinderopvang voor volgend jaar terugdraaien. Het CDA, de SP, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie willen volgende week samen een wijzigingsvoorstel indienen bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken.

SP-Kamerlid Smits denkt dat de bezuiniging niet meer nodig is, omdat minder mensen gebruik maken van kinderopvang vanwege eerdere bezuinigingen. Er hoeft volgens haar dus geen dekking voor het wijzigingsvoorstel worden gezocht.

De kans is klein dat er een Kamermeerderheid voor het voorstel is. Het lijkt erop dat VVD en PvdA vooralsnog de plannen van het kabinet steunen.