Een groep ouderen heeft de Staat een ultimatum gesteld vanwege de AOW-plannen van het kabinet. De ouderen zijn boos omdat ze geld mislopen door het stapsgewijs verhogen van de pensioenleeftijd. Als het kabinet de plannen niet binnen twee weken aanpast, stappen ze naar de rechter.

Het gaat om mensen die vervroegd met pensioen zijn gegaan. Hun vervroegd pensioen loopt tot de maand waarin ze 65 worden, maar door de maatregelen van het kabinet krijgen ze pas later hun AOW-uitkering. Mensen die bijvoorbeeld volgend jaar met pensioen gaan, krijgen pas als ze één maand 65 zijn AOW uitbetaald. Ze zitten dus met een gat en lopen, afhankelijk van hun gezinssituatie, circa 700 tot bijna 1300 euro mis.

Volgens jurist en initiatiefnemer Fred ter Hennepe gaat het bij mensen die de jaren daarna 65 worden om nog grotere bedragen. Hij stelt dat mensen zich niet konden voorbereiden op de nieuwe situatie, omdat de regering pas laat besloot de pensioenleeftijd sneller te verhogen.

Eigendomsontneming

Door mensen niet meteen met 65 jaar AOW uit te keren doet de Staat volgens Ter Hennepe aan "eigendomsontneming". Hij stelt dat de beslissing in strijd is met Europese regels.

Het kabinet werkt aan een overgangsregeling voor mensen die vervroegd met pensioen zijn gegaan, maar die geldt alleen voor mensen met een laag inkomen. Ter Hennepe eist nu dat er een overgangsregeling voor alle prepensioeners komt, anders volgt er een rechtszaak.

STER reclame