Woningcorporatie Ymere uit Amsterdam is onder verscherpt toezicht geplaatst. Dat heeft minister Blok voor Wonen laten weten aan de corporatie, na bestudering van de jaarcijfers door het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Ymere is na Vestia de grootste corporatie van Nederland, met ruim 77.000 woningen.

Blok vindt het toezicht nodig vanwege het hoge bedrag aan leningen dat Ymere heeft uitstaan, ook omdat de waarde van het onderpand door de huizencrisis enorm is gedaald. De minister benadrukt overigens dat Ymere voldoende in staat is om zijn financiële verplichtingen na te komen.

Plan van aanpak

Ook Ymere zelf wijst er in een reactie op dat de corporatie niet in acute financiële nood zit. "De term 'verscherpt toezicht' suggereert dat er iets aan de hand is, maar dat is niet het geval. Wij hebben geen zorgen over onze financiële positie. We zijn een A-corporatie en onze solvabiliteit is voldoende bevonden door het Centraal Fonds Volkshuisvesting", zegt bestuursvoorzitter Roel Steenbeek.

Woningcorporatie Ymere moet van minister Blok nu een plan van aanpak opstellen om uit de problemen te komen.

STER reclame