Colombia stelt FARC deadline

Aangepast op

De Colombiaanse president Santos heeft de FARC een deadline gesteld voor de vredesbesprekingen met de regering. Ze moeten van hem in november volgend jaar klaar zijn. Hij zei niets over de gevolgen als de deadline niet wordt gehaald.

Verder vroeg Santos om geduld omdat volgens hem zeer ingewikkelde zaken moeten worden opgelost.

De president kwam met zijn verklaring nadat de rebellenbeweging had toegegeven nog steeds mensen gevangen te houden. Eerder had de FARC dit nog ontkend.

Uitwisselen gevangenen

Volgens FARC-onderhandelaar Sandra Ramirez zijn de gevangenen militairen en politieagenten, die na gevechten werden vastgezet. Hoeveel het er zijn, wilde zij niet zeggen.

De FARC wil de gevangenen vrijlaten als de Colombiaanse regering datzelfde doet met gevangengenomen FARC-strijders. De Colombiaanse regering is principieel tegen het uitwisselen van gevangenen.

Landhervormingen

Bij de besprekingen in Cuba is vorige week gesproken over het onderwerp landhervormingen. De ongelijke verdeling van land was in de jaren 60 de belangrijkste reden voor de oprichting van de FARC.

Een andere belangrijke vraag bij de onderhandelingen is hoe de FARC aan het politieke proces kan gaan deelnemen. Van president Santos mag de beweging meedoen aan verkiezingen, op voorwaarde dat de FARC de wapens neerlegt en zich neerlegt bij democratisch genomen besluiten.