Te snel diploma bij deeltijd-hbo

Aangepast op

Deeltijdstudenten hebben de afgelopen jaren veel te makkelijk een hbo-diploma gekregen. Vooral bij private instellingen als de LOI en het NCOI was de studielast veel te laag. Dat staat in een onderzoek van de onderwijsinspectie.

De inspectie heeft dertien hbo-bacheloropleidingen onderzocht. Bij twaalf van de dertien opleidingen was de studielast te laag. Ook heeft de inspectie veel kritiek op de manier waarop de instellingen studiepunten toekennen. Zo krijgen veel deeltijdstudenten studiepunten onterecht toegekend of is er te weinig onderbouwing voor het toekennen van de studiepunten.

Vrijstellingen

Sommige instellingen geven diploma's, terwijl studenten aantoonbaar minder hebben gestudeerd dan wettelijk verplicht is. Zo krijgen sommige studenten zo maar grote hoeveelheden studiepunten, vanwege het feit dat ze werken. Ook is de inspectie kritisch over vrijstellingen die de scholen geven.

De inspectie onderzocht zowel reguliere hbo-opleidingen als particuliere aanbieders. In het 'gewone' hbo gaat het volgens de inspectie om incidenten, terwijl er bij de particuliere partijen aanwijzingen zijn voor structurele problemen.

LOI

De LOI herkent zich niet in de kritiek. "Alleen als bepaalde onderdelen van de studie zijn verricht, geven we daar vrijstellingen voor. Maar die worden bijna nooit gegeven. Studenten moeten voor deze onderdelen goed aantonen dat ze het al hebben gedaan."

De LOI is het wel met de inspectie eens dat de studenten van de instelling niet 40 uur in de week studeren, terwijl dat wel verplicht is. "Dat is logisch, het zijn over het algemeen werknemers die wat ouder zijn. Zij hebben de nodige ervaring en zullen het over het algemeen wat sneller doen dan jongeren die net met de havo klaar zijn." De instelling benadrukt dat het niveau van de opleidingen gewoon goed is.

Aanpassing

Het onderwijsinstituut pleit voor een aanpassing van de wetgeving. "Het moet niet zo zijn dat deeltijdstudenten niet meer kunnen studeren, omdat ze per se 40 uur per week aan hun studie moeten besteden. Dat zou het doel achter deeltijdstuderen weghalen, dus het is belangrijk dat er duidelijkheid over komt in de wet."

Ook de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) pleit voor een aanpassing van de wet als het gaat om de studielast. De wetgeving is volgens de NRTO en werkgeversorganisatie VNO-NCW gericht op jongeren en niet toegesneden op het volwassenenonderwijs aan werknemers, herintredende vrouwen of zzp'ers.