NOS Nieuws Politiek Aangepast

VVD: arts thuis na medische misser

Artsen tegen wie een onderzoek loopt vanwege mogelijke medische missers, moeten tijdelijk op non-actief worden gesteld. Dat staat in een wetsvoorstel dat de VVD deze week presenteert. Met een reeks maatregelen wil de partij de veiligheid van patiënten verbeteren.

Met een betere patiëntveiligheid kunnen volgens Kamerlid Mulder zo'n 1600 tot 2360 sterfgevallen per jaar worden voorkomen. "Dat zijn zes jumbojets per jaar. Fouten zullen nooit volledig te voorkomen zijn. Maar patiënten hebben er recht op dat alles op alles wordt gezet om het aantal fouten zo veel mogelijk te beperken", schrijft de VVD in het voorstel.

Sterfgevallen

De VVD wil dat het medisch tuchtrecht en het beroepsgeheim op de schop gaat. Artsen moeten volgens het voorstel elkaars geanonimiseerde dossiers kunnen inzien, om zo van eventuele fouten te leren.

Het ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moeten volgens de VVD strak toezien op meldingen van medische fouten. Bij basisfouten moet de IGZ standaard een tuchtklacht indienen tegen de betreffende medewerker. Verder moet er een meldplicht komen bij de IGZ voor ontslag wegens slecht functioneren.

Niet-natuurlijke sterfgevallen moeten voortaan ook bij de IGZ worden gemeld en het ministerie moet volgens het VVD-voorstel strenger gaan toezien op het veilig gebruik van medische technologie.

STER reclame