Moskou-brief van Napoleon geveild

Aangepast op

Een 200 jaar oude brief van Napoleon Bonaparte waarin hij aankondigt het Kremlin te zullen opblazen, heeft op een veiling in Parijs 150.000 euro opgebracht. De koper is het Museum van Brieven en Manuscripten in Parijs.

Napoleon schreef de brief in code. De koper krijgt de brief samen met de gedecodeerde versie, die in Napoleons hoofdkantoor in Parijs is gemaakt. De stukken gingen in Fontainebleau onder de hamer en brachten tien keer zo veel geld op als verwacht.

Muren en torens

"Op de 22ste zal ik om 03.00 uur 's nachts het Kremlin opblazen", luidt de eerste zin van de brief van 20 oktober 1812. Napoleon schreef die in Moskou, op het hoogtepunt van zijn veldtocht tegen Rusland. Wel blijkt uit de brief dat hij de wanhoop nabij is. Hij vraagt Parijs om versterkingen en klaagt dat zijn mannen zuchten onder ziektes, kou en honger en dat veel paarden doodgaan.

Napoleon wist inderdaad de muren en torens van het Kremlin op te blazen, maar kort daarna moest hij zijn leger terugtrekken en begon zijn neergang. Die neergang leidde twee jaar later tot zijn aftreden als Franse keizer en zijn verbanning naar Elba.