Amsterdam heeft weer 800.000 inwoners. Als de bevolkingsgroei in het huidige tempo doorgaat zal de hoofdstad in 2026 rond de 850.000 inwoners tellen.

De mijlpaal is bereikt met de geboorte van baby Alex. Het jongetje, dat op de wereld kwam in het Academisch Medisch Centrum, werd onder anderen verwelkomd door burgemeester Van der Laan.

De meeste inwoners had Amsterdam in 1959, toen er ruim 870.000 mensen woonden. In de jaren zestig en de decennia daarna ging het bergafwaarts. Dat kwam voornamelijk doordat er in de omgeving van Amsterdam veel werd gebouwd en er nieuwe steden in de polder bijkwamen. Met name Lelystad en Almere trokken veel inwoners uit Amsterdam.

Hoogopgeleide immigranten

In 1985 werd het dieptepunt bereikt. Toen woonden er nog maar 675.570 mensen in de hoofdstad. Daarna begon het inwonertal weer zachtjesaan te groeien.

De afgelopen jaren was er een forse toename, van 755.000 in 2009 tot 800.000 inwoners nu. Steeds vaker blijven jongeren na hun studie in Amsterdam wonen. Verder zijn er veel hoogopgeleide immigranten uit groeiende economieën zoals Brazilië, Rusland en India.

Grootste stad

Opvallend is dat het aantal Amsterdammers afkomstig uit landen als Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen de afgelopen jaren is gedaald.

Amsterdam is de grootste stad van Nederland, voor Rotterdam (ruim 600.000 inwoners), Den Haag (meer dan 500.000), Utrecht (bijna 320.000 inwoners) en Eindhoven (bijna 220.000).

STER reclame