Veel boeren vinden geen opvolger

time icon Aangepast

Veel boeren moeten stoppen met hun bedrijf omdat ze geen opvolger kunnen vinden. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek sluiten elke dag zeven boeren de deuren.

Nederland telde twaalf jaar geleden 97.389 landbouwbedrijven. Dit jaar zijn dat er iets minder dan 69.000. Dat betekent dat in 12 jaar tijd 28.579 bedrijven zijn gestopt, een daling van bijna 30 procent.

Faillisement

Het is een trend die al langer zichtbaar is in de sector, zegt LTO Nederland. Belangrijkste oorzaak is het niet kunnen vinden van een opvolger. Vooral bij de varkenshouders en in de groententeelt blijkt het lastig iemand te vinden die het bedrijf kan of wil overnemen.

Uitzondering daarop is de melkveesector. Vorige week kwam het CBS met cijfers uit die branche. Daaruit blijkt dat tweederde van de melkveebedrijven met een bedrijfsleider van 55 jaar of ouder een opvolger heeft.

Volgens LTO Nederland gaat het maar in een klein aantal gevallen om een boer die de kosten niet meer kan dragen en een faillissement moet aanvragen.

STER Reclame