'Geen afstandsnorm voor boerderij'

Aangepast op

De Gezondheidsraad zegt dat het onmogelijk is vast te stellen hoe ver huizen van een veehouderij moeten staan om 'veilig' te zijn. Daarom komt er ook geen landelijke norm, meldt het tv-programma Nieuwsuur.

Reden voor het onderzoek naar de gezondheidsrisico's in de omgeving van veehouderijen was de Q-koortsepidemie. Tijdens die epidemie overleden zeker 25 mensen.

Longontsteking

"In Nederland kwam Q-koorts duidelijk vaker voor op korte afstand van geitenstallen. Ook longontsteking werd significant vaker gevonden bij omwonenden van geitenbedrijven en pluimveehouderijen", schrijft de raad in zijn rapport, maar wetenschappelijke conclusies zijn niet te trekken. "De gegevensbasis is nog te smal voor conclusies."

Wel oppert de Gezondheidsraad om plaatselijk normen vast te stellen, bijvoorbeeld als veel burgers bezorgd zijn over de risico's of de stank van een veehouderij.