Goed gesprek kabinet en partners

Aangepast op

De top van het kabinet heeft een eerste gesprek gehad met de sociale partners over de uitvoering van het regeerakkoord. Premier Rutte en minister Asscher ontvingen in het Torentje FNV-voorzitter Heerts en VNO-NCW-voorman Wientjes. Zowel Rutte als Heerts en Wientjes noemden het een goed gesprek. "Wordt vervolgd", liet Rutte weten.

Urgentie

Heerts en Wientjes hebben onder meer aandacht gevraagd voor de crisis in de bouw. Wientjes sprak van een panieksituatie in die sector. "Daar worden elke dag 50 mensen ontslagen", zei Wientjes. Hij heeft het gevoel dat die urgentie wel bij het kabinet is overgekomen.

Op de tocht

Ook Heerts benadrukte dat het vooral om de werkgelegenheid gaat. Hij heeft leden van het kabinet uitgenodigd om met mensen te praten van wie de baan op de tocht staat. Ook de FNV-voorman zei dat er geen tijd te verliezen is. Wientjes en Heerts onderstreepten beiden het belang van goed overleg tussen kabinet en sociale partners. "We werken langzaam aan herstel van vertrouwen", zei Heerts.

Asscher noemde het ongelooflijk belangrijk dat kabinet, werkgevers en werknemers van plan zijn samen te werken. Asscher zei dat de financiƫle kaders uit het regeerakkoord heilig zijn, maar dat de concrete invulling van de maatregelen bespreekbaar is.