Cameron wil geen perswet

Aangepast op

De Britse premier Cameron wijst het voorstel van de commissie-Leveson af voor een wettelijk geregelde mediawaakhond. Cameron zei dat in een debat in het Lagerhuis.

Daarmee riskeert hij een breuk in de regering met de Liberaal-Democraten. De LibDems zijn wel voorstander van een wettelijke regeling.

Orde op zaken stellen

Cameron is het in grote lijnen eens met het rapport-Leveson, maar vindt het niet nodig een wettelijke regeling te maken voor het mediatoezicht. Hij wil de media wat langer de tijd geven om zelf orde op zaken te stellen.

Cameron werd tijdens het debat geïnterrumpeerd door sommige partijgenoten, die wel een wettelijke regeling willen. Labour-leider Miliband pleitte er wel voor om de aanbevelingen van de onderzoekscommissie onverkort over te nemen.