SGP handhaaft vrouwenbeginsel

Aangepast op

Voorzitter Van Leeuwen van de SGP verwacht dat zijn partij de formeel-juridische belemmeringen voor vrouwen om op de kieslijst te komen zal opheffen. Maar de partij blijft van opvatting dat voor vrouwen geen plaats is in de politiek.

Dat zegt Van Leeuwen in een interview met het Reformatorisch Dagblad.

De orthodox-protestantse SGP probeert daarmee te voldoen aan een uitspraak van de Hoge Raad. Die droeg de Nederlandse staat op effectieve maatregelen te nemen tegen de SGP, zodat de partij de belemmeringen voor vrouwen zou wegnemen.

Lidmaatschap

Het hoofdbestuur heeft de afgelopen maanden juristen om advies gevraagd en is tot de conclusie gekomen dat de SGP kan vasthouden aan het beginsel dat het 'regeerambt' vrouwen niet toekomt. Onder het regeerambt vallen ook lidmaatschap van de Tweede Kamer, Provinciale Staten of de gemeenteraad.

Van Leeuwen verwacht wel dat er iets zal worden veranderd in de statuten en reglementen van de partij om de formeel-juridische belemmeringen op te heffen. Hij ontkent dat het een juridisch handigheidje is om de uitspraak van de Hoge Raad te omzeilen.

Lijst

Hij wil niet ingaan op de vraag wat er zal gebeuren als zich een vrouw meldt die op de lijst wil.

Het hoofdbestuur van de SGP neemt in december een besluit over het vrouwenstandpunt.