Nederland zal zich onthouden van stemming over een hogere status van de Palestijnen in de Verenigde Naties. Minister Timmermans heeft dat gezegd in de Tweede Kamer. Hij sprak van een heel moeilijke afweging.

Timmermans kan de redenering volgen van mensen die zeggen dat een ja-stem of juist een nee-stem over de resolutie goed zal uitpakken voor het vredesproces. Maar volgens hem wordt de "kans op brokken kleiner" door onthouding van stemming. Hij benadrukte dat Nederland uiteindelijk streeft naar een twee-statenoplossing in het Midden Oosten.

Wanhoopsdaad

De minister noemde de indiening van de resolutie een wanhoopsdaad van de Palestijnse Autoriteit die ook niet meer weet hoe die positie kan kiezen in het vredesproces. Hij erkende dat de Europese Unie niet op één lijn zit en hij betreurt dat. Timmermans gaat er vanuit dat de Algemene Vergadering van de VN de resolutie zal aannemen.

De meerderheid van de Tweede Kamer steunt de lijn van het kabinet. Daarbij benadrukte regeringspartij PvdA dat de partij voor ophoging van de status is, maar dat het ook gaat om de timing. De linkse oppositie vindt juist dat Nederland nu voor de resolutie moet stemmen; partijen aan de rechterkant zijn voor een nee-stem.

STER reclame