PVV: kabinet oneerlijk over cijfers

Aangepast op

De PVV zegt dat het kabinet veel minder op ontwikkelingssamenwerking bezuinigt dan het zelf zegt. Volgens het regeerakkoord wordt er 1 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking bespaard.

PVV-Kamerlid Van Klaveren zegt dat in 2017 in feite maar 200 miljoen netto wordt bezuinigd ten opzichte van 2013. Volgens hem komt dat onder meer doordat de meerjarenbegroting voor ontwikkelingssamenwerking is gekoppeld aan het bruto binnenlands product en dat zal de komende tijd waarschijnlijk stijgen.

Gewoonte

Het Centraal Planbureau zegt dat de redenering klopt, maar laat de juistheid van de cijfers over aan de PVV. Een woordvoerder benadrukt dat het niet de gewoonte is om op deze manier naar de cijfers te kijken en spreekt van een vergelijking die tot verwarring leidt.

Het CPB noemt als voorbeeld de AOW: ook daarop wil het kabinet besparen, maar bij de berekeningen wordt er geen rekening mee gehouden dat het aantal AOW'ers waarschijnlijk fors toeneemt, zegt het CPB.

PVV-kamerlid Van Klaveren vindt dat het kabinet oneerlijk is over de cijfers over ontwikkelingshulp en een loopje neemt met de waarheid.Volgens Van Klaveren wordt volgend jaar zelf geen cent minder uitgegeven aan deze kostenpost.

Minister Ploumen zal in een brief aan de Kamer op de stelling van de PVV reageren.