Terwijl het kabinet wil dat iedereen langer doorwerkt, pleit de SP voor herinvoering van de VUT-regeling. Dat is volgens die partij belangrijk in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid.

De SP presenteert vandaag een actieplan tegen de jeugdwerkloosheid. Kamerlid Karabulut wil drie miljard euro investeren om meer jongeren aan een baan te helpen.

Stoppen

De VUT, die het mogelijk maakte om eerder te stoppen met werken, werd tijdens het tweede kabinet Balkenende afgeschaft. Inmiddels is besloten dat de AOW-leeftijd wordt verhoogd van 65 naar 67.

Toch moet er volgens Karabulut gezocht worden naar mogelijkheden om ouderen vroeger uit te laten treden. Hun plekken kunnen dan ingenomen worden door jongeren. Ze wijst erop dat ouderen in deze economisch moeilijke tijden nauwelijks nog een kans maken op een baan. ,,Daarom moet je anders durven denken'', zegt Karabulut.

Wegkijken

Volgens de SP doet het huidige kabinet niets tegen de jeugdwerkloosheid. "Er wordt met geen woord over gerept in het regeerakkoord. De Nederlandse overheid moet niet wegkijken, maar zich ontfermen over de jeugd", vindt Karabulut.

Minister Asscher ziet niets in het weer invoeren van de VUT. Volgens hem zou daar de boodschap vanuit gaan dat mensen worden afgeschreven, terwijl er juist werk moet komen voor ouderen. "Bovendien is herintroductie van de VUT peperduur; we zijn nog steeds bezig de rekening van de vorige VUT te betalen."

STER reclame