Alle langstudeerboetes terugbetaald

time icon Aangepast

Al het geld dat studenten door de langstudeerboete hebben betaald, is teruggestort. Minister Jet Bussemaker zei vanavond in een debat in de Tweede Kamer dat voor zover bekend alle studenten zijn gecompenseerd.

De voorganger van Bussemaker, staatssecretaris Halbe Zijlstra, had gezegd dat alles op alles zou worden gezet om het geld uiterlijk 1 december terug te betalen.

Volgens een schatting van de studentenorganisaties hebben ongeveer 40.000 studenten de langstudeerboete geheel of gedeeltelijk betaald. Bussemaker verwacht dat ze begin volgend jaar definitieve cijfers heeft.

Het vorige kabinet voerde de omstreden maatregel op 1 september in. Studenten die meer dan een jaar langer deden over hun studie, moesten 3000 euro extra collegegeld betalen. Het nieuwe kabinet trok de maatregel al snel in, maar studenten moesten de boete al vanaf het begin van dit collegejaar betalen.

STER Reclame