Minister Blok voor Wonen noemt het plan van woningcorporaties om bouwprojecten als gevolg van de voorgenomen verhuurdersheffing stop te zetten "sterk overdreven". Dat zei hij in de Tweede Kamer. Hij houdt vast aan de heffing.

De corporaties zijn woedend over de verhuurdersheffing die hun wordt opgelegd en 2 miljard euro moet opleveren. Ze vrezen voor hun financiële positie en hebben daarom bouwprojecten stopgezet of gedreigd om dat te doen.

In de afgelopen weken is er veel kritiek geweest op de plannen van het kabinet. Verscheidene rapporten zijn er naar aanleiding van de voorgestelde verhuurdersheffing geschreven.

Consequenties

De minister heeft wel beloofd naar de rapporten te kijken en heeft het Centraal Planbureau gevraagd de rapporten te vergelijken. Die studie wordt binnen twee weken verwacht en moet helderheid geven over de consequenties en uitwerkingen van de maatregel.

Minister Blok onderstreepte wel dat ongeacht de uitkomst, zijn doel overeind blijft om 2 miljard euro te bezuinigen.

STER reclame