Succes Stapel door weinig kritiek

Aangepast op

Gebrek aan een kritische wetenschappelijke cultuur heeft ertoe geleid dat Diederik Stapel jarenlang onopgemerkt heeft kunnen frauderen. Dat staat in het eindrapport van de commissies van de universiteiten Amsterdam, Groningen en Tilburg waar Stapel werkzaam is geweest.

Stapel heeft gefraudeerd in zeker 55 van de 130 onderzochte artikelen en bij 10 proefschriften die hij begeleidde. Ook is er een sterk vermoeden van fraude in 11 artikelen. De omvang van de fraude door Diederik Stapel is zeer aanzienlijk, aldus het eindrapport.

Grondig onderzoek

Collega-psychologen met wie Stapel heeft gepubliceerd, hadden van de commissies kritischer mogen zijn. Zij hebben volgens de commissies niet doelbewust meegewerkt aan de fraude, maar waren soms wel "wetenschappelijk onzorgvuldig".

De commissies adviseren dat ook de vakgroep Sociale Psychologie de cultuur binnen de opleiding grondig gaat onderzoeken. Volgens de onderzoekers zijn er "voldoende redenen voor de sociale psychologie in binnen- en buitenland om op grond van de bevindingen in dit rapport een eigen grondig onderzoek in te stellen naar de gang van zaken in het vakgebied".

Twijfels

Diederik Stapel is een voormalig Tilburgse hoogleraar in de sociale psychologie. De fraude kwam eind augustus 2011 aan het licht toen enkele studenten hun twijfels meldden bij de universiteit. Stapel heeft onder meer beweerd dat het eten van vlees mensen minder sociaal maakt en in verschillende opzichten meer 'hufterig.'

Er loopt ook nog een onderzoek van de FIOD naar Stapel. Hij heeft gebruik gemaakt van onderzoeksgeld van de overheid. Onderzocht moet worden of dat geld wel op juiste gronden is gebruikt. De verwachting is dat het onderzoek in het eerste kwartaal van 2013 is afgerond.

Stapel legt naar aanleiding van het rapport een verklaring af. Om 15.00 uur zal die verklaring op NOS.nl te zien zijn.