2013: lagere inkomens leveren in

Aangepast op

Werkenden met een inkomen tot 1750 euro bruto gaan er volgend jaar tot 11 euro netto op achteruit. Midden en hogere inkomens vanaf 1750 kunnen tot 39 euro meer op hun loonstrookje verwachten.

Salarisverwerker ADP heeft de belastingregels die ingaan op 1 januari 2013 verwerkt in de berekeningen. In de berekening zijn de nieuwe pensioenpremies niet verwerkt, omdat die pas in december bekend worden.

De cijfers (.pdf) zeggen ook weinig over de koopkracht van werkenden omdat lokale lasten, btw-verhogingen en toeslagen niet zijn meegenomen.