55-plussers moeilijk aan de slag

Aangepast op

Oudere werklozen komen moeilijk weer aan de slag, maar zijn niet kansloos. Dit blijkt uit het Kennisverslag van de uitkeringsinstantie UWV.Zeven op de tien 55-plussers met een werkloosheidsuitkering vinden niet binnen een jaar een nieuwe baan.

Het aantal 55-plussers met een WW-uitkering nam verder toe door de economische crisis. Het aantal uitkeringen steeg van 68.000 in oktober 2001 tot ruim 81.000 nu. Een stijging van 20 procent. Vooral in de bouwnijverheid nam de werkloosheid onder 55-plussers toe, gevolgd door de sector zorg en welzijn.

De werkende 55-plussers hebben een goede arbeidspositie. Negen op de tien heeft een vast contract. Het aandeel ouderen dat werkt, nam toe van 33 procent in 2011 naar 53 procent halverwege dit jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS