Kamer: geen verbod godslastering

Aangepast op

De Tweede Kamer wil het verbod op godslastering afschaffen. De VVD steunt het voorstel van D66 en SP om de wet te wijzigen en daarmee is er een meerderheid in de Tweede Kamer.

Spot

Het verbod op godslastering staat sinds 1932 in het Wetboek van Strafrecht. Het houdt in dat het verboden is om kwaad te spreken over God of de spot te drijven met godsdienstige tradities. In de prakijk wordt het artikel echter vrijwel nooit meer toegepast.

De VVD was in principe al voor het afschaffen van het verbod op godslastering, maar steunde de wetswijziging eerder niet. Dat kwam omdat het vorige kabinet de SGP niet voor het hoofd wilde stoten. De Staatkundig Gereformeerde Partij wil godslastering juist strafbaar houden.

Eerste Kamer

VVD en CDA hadden geen meerderheid en waren in de Eerste Kamer afhankelijk van de SGP voor een meerderheid.

VVD-Kamerlid Taverne geeft toe dat zijn partij het verbod in stand wilde houden wegens strategische overwegingen. Volgens hem biedt de samenwerking met PvdA de ruimte om nu voor deze wetswijziging te stemmen. "Het is niet meer van deze tijd dat de overheid zich via het strafrecht bemoeit met opvattingen over het geloof van mensen", aldus Taverne.

Teleurgesteld

De SGP reageert teleurgesteld. De partij noemt het schrappen van het verbod een pijnlijk verlies van een morele ankerplaats en een symptoom van de geestelijke crisis.