Rutte II trekt plannen Rutte I in

Aangepast op

Het kabinet trekt een aantal wetsvoorstellen in die door het vorige kabinet zijn gemaakt. De nieuwe regering vindt die voorstellen niet meer nodig, of ongewenst.

Het gaat onder andere om het plan om het aantal Kamerleden te verminderen. Ook het voorstel om de griffierechten te verhogen die moeten worden betaald voor een rechtszaak, wordt definitief ingetrokken.

Zware misdrijven

Het vorige kabinet wilde minimumstraffen invoeren voor daders van zware misdrijven die in herhaling vallen. Ook dat voorstel is nu van tafel.