Minister Egypte: compromis in zicht

Aangepast op

De Egyptische minister van Justitie verwacht dat president Morsi het vanavond met de hoogste rechters van het land eens wordt over een beperking van zijn volmachten. Minister Mekki zei dat de president ervan uitgaat dat Egypte de crisis te boven zal komen.

Egypte is sterk verdeeld over het decreet dat Morsi donderdagavond uitvaardigde, waarin staat dat hij zijn besluiten niet meer door rechters zal laten toetsen. De regering zegt dat het om een tijdelijke maatregel gaat, bedoeld om hervormingen te versnellen en de overgang naar democratie af te ronden.

Het voorstel van de Hoge Raad is om de president alleen voorlopig in bepaalde zaken volmacht te geven. Als er vanavond een compromis wordt bereikt, zouden de rechters ervan willen afzien om morgen het werk neer te leggen.

'Dictator'

Voor morgen zijn grote manifestaties pro en contra Morsi aangekondigd. De Moslim Broederschap gaat de confrontatie met tegenstanders van Morsi uit de weg door een demonstratie uit te stellen.