Klimaattop over verlenging 'Kyoto'

Aangepast op

In Doha, de hoofdstad van het emiraat Qatar, begint vandaag de jaarlijkse klimaattop van de Verenigde Naties. De belangrijkste vraag die voor ligt is: hoe gaat het verder met de klimaatafspraken vanaf 2013?

De 193 landen die aanwezig zijn in Doha moeten het de komende twee weken eens zien te worden over de voortzetting van het Kyoto Protocol, waarvan de eerste fase eind dit jaar afloopt. Het protocol is het enige wereldwijde verdrag met concrete klimaatdoelstellingen.

CO2-uitstoot

Zo hebben industrielanden afspraken gemaakt over de reductie van de uitstoot van CO2. Maar enkele grote vervuilers als de VS en China hebben dit protocol nooit ondertekend.

De EU en tien andere landen willen dat er in Doha overeenstemming wordt bereikt over een verlenging van het Kyoto Protocol tot het jaar 2020. Maar ze willen dat ook de niet-ondertekenaars concreet aangeven hoe ze het klimaat vanaf nu beter gaan beschermen.

Financiƫle steun

Een ander lastig punt is de toegezegde financiƫle steun voor landen die het meest te lijden hebben van klimaatverandering. Het is tot dusver onduidelijk waar dat beloofde bedrag van 100 miljard dollar vandaan moet komen.

Namens Nederland woont staatssecretaris Mansveld van Milieu de conferentie in Doha bij.