Asscher: kabinet wil tempo maken

Aangepast op

Het kabinet wil alle bezuinigingen die 50 miljoen euro of meer opleveren al in het eerste jaar voorleggen aan de Tweede Kamer. Vicepremier Asscher zei na de ministerraad dat het kabinet tempo wil maken. Asscher benadrukte dat het kabinet enorm zijn best moet doen om het regeerakkoord uit te voeren. Volgende week presenteert het kabinet een lijst met wetsvoorstellen van het vorige kabinet die worden ingetrokken.

Vicepremier

Asscher is nog geen drie weken vicepremier en nu moest hij het kabinet al voorzitten. Premier Rutte is in Brussel voor de Europese top over de begroting voor de komende jaren.

Asscher verving Rutte ook op de gebruikelijke persconferentie na afloop van de ministerraad. En hij doet ook de gesprekken voor radio en televisie.

Lodewijk Asscher had voor hij naar het kabinet kwam geen ervaring in de Haagse politiek. Wel is hij jarenlang wethouder en gemeenteraadslid voor de PvdA geweest in Amsterdam.