Wethouder Kampen bedreigd

Aangepast op

Wethouder Pieter Treep uit Kampen wordt bedreigd. Zijn huis is gisternacht met leuzen beklad en hij heeft een dreigbrief ontvangen. In de dreigbrief wordt geklaagd over de omleidingsroute in verband met de nieuwbouw van een verzorgingshuis in de binnenstad.

Het college van burgemeester en wethouders neemt de bedreigingen hoog op. "Intimidatie en bedreiging leiden er toe dat bestuurders niet meer open hun volle verantwoordelijkheid kunnen nemen voor te nemen besluiten.

Daarnaast wordt bij deze intimidatie en bedreiging ook het gezin betrokken en dat is nog ernstiger," aldus burgemeester Koelewijn.

Vergadering

De afgelopen avond is een speciale vergadering gehouden met mensen die in de omgeving van het verzorgingshuis wonen en ondernemers die daar zitten. Op de vergadering kwamen zo'n veertig mensen af. De burgemeester heeft daar over de bedreigingen verteld.

Hij heeft de daders opgeroepen zich te melden voor vrijdag 16.00 uur. Als dat niet gebeurt zal de burgemeester namens het college aangifte doen van intimidatie en bedreiging.