'Inspraak VVD'ers nieuw akkoord'

Aangepast op

Voordat de VVD opnieuw in een kabinet stapt, moeten de leden zich kunnen uitspreken over het onderhandelingsresultaat. Dat is de strekking van een van de moties die zaterdag op het VVD-congres in Den Bosch worden ingediend.

Op het najaarscongres wordt de kritiek van de achterban op het regeerakkoord van het kabinet Rutte II besproken. De VVD beleefde roerige weken na de presentatie van het akkoord met de PvdA. VVD'ers in het land vielen massaal over de inkomensafhankelijke zorgpremie.

Net als de PvdA

Indiener van de motie Jos Lubbers vindt dat moet worden vastgelegd dat de leden zich, net als bijvoorbeeld bij de PvdA, een volgende keer kunnen uitspreken over een akkoord. Door een congres te organiseren, wordt de partijtop volgens hem gedwongen om verantwoording af te leggen.

De afdeling Utrecht dient zaterdag een voorstel in waarin wordt opgeroepen tot een dialoog tussen de leden en de Kamerfracties. Volgens de voorzitter van de afdeling Utrecht is het onder meer bedoeld als signaal dat het in het vervolg anders moet dan in de afgelopen weken.