"Anglicaans vrouwenbesluit herzien"

Aangepast op

Het Britse parlement moet zich zo snel mogelijk uitspreken over het toelaten van vrouwen als bisschop in de anglicaanse kerk. Dat zei parlementslid Tony Baldry, die speciaal gemachtigd is om namens de staatskerk op te treden.

Deze week haalde een voorstel voor het toelaten van vrouwelijke bisschoppen niet de vereiste tweederde meerderheid in de algemene synode van de kerk, vooral door een behoudende minderheid van leken. De geestelijken zelf stemden in overgrote meerderheid (94%) voor de wijding van vrouwelijke bisschoppen.

Besluiten die de synode neemt, moeten altijd bekrachtigd worden door het Britse parlement.

De weg kwijt

De afwijzing kreeg in de pers en de politiek veel kritiek. Progressieve gelovigen vrezen dat nu het beeld ontstaat dat de anglicaanse kerk de weg kwijt is; dat ze gedateerd is en niet langer relevant. "Ik geloof dat ik zojuist de anglicaanse kerk zelfmoord heb zien plegen", schreef een journalist van The Guardian.

Volgens de regels kan de kwestie pas weer behandeld worden op de volgende synode, die over vijf jaar wordt gehouden. Maar volgens parlementslid Baldry is het niet acceptabel dat een behoudende minderheid in de kerk de benoeming van vrouwen jarenlang kan tegenhouden.

Baldry denkt dat de synode een amendement op het voorstel alsnog zou kunnen aannemen.

Priester

Vrouwen kunnen sinds 1992 priester worden in de anglicaanse kerk, en inmiddels is eenderde van alle priesters vrouw.

Zowel de vorige aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, als zijn onlangs benoemde opvolger Justin Welby is voor het toelaten van vrouwen.

In sommige Angelsaksische landen, zoals de Verenigde Staten, bestaan al vrouwelijke anglicaanse bisschoppen.