'Heffing corporaties onuitvoerbaar'

Aangepast op

Het plan van het Rijk om een heffing op te leggen aan woningcorporaties is praktisch onuitvoerbaar. Dat vindt het platform van grootstedelijke corporaties, De Vernieuwde Stad. Gevreesd wordt voor een "Vestia-effect".

Vanaf volgend jaar moeten corporaties een verhuurdersheffing betalen, die oploopt tot 2 miljard euro in 2017. Maar dat kunnen ze lang niet allemaal aan, zegt voorzitter De Langen van De Vernieuwde Stad. "Sommige corporaties zullen het niet trekken. Dan krijg je het Vestia-effect: steeds minder corporaties moeten een steeds grotere last dragen."

Schrappen

De Langen, die ook bestuursvoorzitter is van de Amsterdamse corporatie Stadgenoot, voorspelt dat corporaties vanwege de heffing vanaf volgend jaar noodgedwongen alle productie platleggen. "Corporaties zullen alleen sociale huurwoningen afmaken die al in aanbouw zijn. Maar projecten die nog niet zijn gestart, zoals de bouw van een brede school of zorgcentrum, zullen ze schrappen."

De Langen denkt ook dat corporaties "alle huurverhogingen die mogelijk zijn" doorvoeren. Zo kunnen ze de huur van mensen met een inkomen boven de 43.000 euro elk jaar met 6,5 procent plus inflatie opschroeven.

Failliet

Deze week zei het Centraal Fonds Volkshuisvesting dat 41 corporaties failliet gaan als het Rijk de plannen doorzet. Vandaag maakte het Waarborgfonds Sociale Woningbouw bekend dat het vanaf 2014 geen nieuwe leningen meer garandeert aan de corporaties. Volgens het fonds hebben de corporaties niet genoeg geld meer om rente en aflossingen te betalen.