Streep door nieuwbouw huurhuizen

Aangepast op

Veel nieuwbouwprojecten van woningbouwcorporaties worden geschrapt. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, WSW, zal vanaf 2014 geen nieuwe leningen meer garanderen.

Volgens het fonds hebben de corporaties door het nieuwe regeringsbeleid geen geld meer om rente en aflossingen te betalen.

Zonder steun van het WSW is het onwaarschijnlijk dat woningcorporaties nog nieuwe projecten kunnen uitvoeren. Bijna alle corporaties zijn bij het WSW aangesloten.

Het fonds garandeert nu ruim 86 miljard euro aan leningen, zodat corporaties goedkoper kunnen lenen bij een bank. Zo konden ze vorig jaar voor bijna 8 miljard euro lenen voor nieuwbouw.

Gevolgen

Het WSW zegt dat de kabinetsplannen ingrijpende gevolgen hebben. Het kabinet wil de corporaties een heffing opleggen die oploopt tot 2 miljard in 2017. Om die heffing te kunnen betalen, mogen de huren worden verhoogd, maar dat is volgens het WSW niet voldoende om de heffing te betalen.

Deze week waarschuwde de toezichthouder, het Centraal Fonds Volkshuisvesting, dat door het beleid van het kabinet bijna 10 procent van de corporaties zal omvallen. Bijna eenderde heeft nog nauwelijks ruimte voor nieuwe activiteiten, zei het CFV.

De analyse van het WSW is nog alarmerender. Volgens het fonds voldoet volgend jaar al bijna 50 procent van de corporaties niet meer aan de WSW-criteria en loopt dat op tot 89 procent in 2016. Daarom wil het WSW na 2014 alleen nog garant staan als een corporatie kan aantonen dat die in staat is de rente te betalen.