Het Gaza-bestand puntsgewijs

Aangepast

Het bestand dat Israël en Hamas vandaag sloten bestaat uit een aantal punten. De Nederlandse vertaling van de tekst luidt als volgt:

A. Israël staakt alle vijandelijkheden in de Gazastrook vanaf land, vanuit de zee en vanuit de lucht, inclusief invallen en gerichte aanvallen op individuen.

B. Alle Palestijnse groeperingen staken alle vijandelijkheden tegen Israël vanuit de Gazastrook, inclusief raketaanvallen en aanvallen langs de grens.

C. 24 uur na ingang van de wapenstilstand wordt onderhandeld over het openen van grensovergangen. Mensen en goederen moeten makkelijker het gebied in en uit kunnen. Bewoners moeten niet langer worden beperkt in hun bewegingsvrijheid. Over de manier waarop dit gaat gebeuren wordt nog gesproken.

D. Andere zaken die naar voren komen worden nog behandeld.

Implementatiemechanismen:

A. Er wordt een tijdstip afgesproken waarop de wapenstilstand ingaat.

B. Beide partijen verzekeren Egypte dat ze zich aan de afspraken zullen houden.

C. Beide partijen verplichten zich niets te doen dat in strijd is met dit akkoord. Gebeurt dat wel, dan is het aan Egypte om hier gevolg aan te geven.

STER Reclame